โครงการอบรมเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ประจำปี 2561

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและการสร้างภาคีเครือข่าย

กำหนดการประชุม

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

ติดต่อเรา

จัดประชุมที่โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
ผู้ประสานงานโครงการ ภก.ภาณุ คำวงษ์ : 087-7586257
อีเมลติดต่อประสานงาน : Panukung10@gmail.com
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/pharmscphub/
เว็บไซต์ : https://www.pharmscphub.com

สถานที่จัดงานประชุม