การสร้างเว็บไซต์

แบบฟอร์มส่งเว็บไซต์ที่เสร็จสิ้นแล้ว (ส่งงานวันสุดท้ายไม่เกินวันที่ ……………………….)

กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ครั้งที่ 1 => Sec.1 : ทำ Web
 • ครั้งที่ 2=> Sec.1 : ทำ Web
 • ครั้งที่ 3=> Sec.1 : ทำ Web
 • ครั้งที่ 4=> Sec.1 : ทำ Web
 • ครั้งที่ 5=> Sec.1: ทำ Web
 • ครั้งที่ 6=> Sec.1 : ทำ Web
 • ครั้งที่ 7=> Sec.1 : ทำ App
 • ครั้งที่ 8=> Sec.1 : ทำ App
 • ครั้งที่ 9 =>  ส่งงาน

ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งงานท้ายคาบแล้ว

คำอธิบายกิจกรรม

 • นักศึกษา 1 คนทำ 1 เว็บไซต์
 • นักศึกษาจะต้องส่งงานในครั้งที่ 9 ของการเรียนการสอน
 • ต้องเข้าเรียนในครั้งที่ 1(sec.1), 2(sec.2), 7(sec.1), 8(sec.2)
 • ไม่จำกัดในการเข้าเรียน(จะเข้าก็ได้ ไม่เข้าก็ได้ในครั้งที่ 3,4,5,6,9) แต่อาจารย์จะมาในห้องคอมพิวเตอร์ทุกครั้งเพื่อช่วยในกรณีที่เกิดปัญหา หากนักศึกษามีปัญหาสามารถเตรียมมาถามได้ในคาบเรียน
 • หัวข้อในการทำเว็บไซต์คือ ทำเว็บไซต์ให้ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลที่นักศึกษาจะได้ไปทำงานในอนาคต
 • รายละเอียด หัวข้อ เมนูสำคัญๆ อิงตามเว็บไซต์นี้  : http://www.med.cmu.ac.th/hospital/dis/2011/

ส่วนที่ 1 : เอกสารประกอบการเรียนการสอน

ปลั๊กอินสามัญประจำเว็บไซต์

 • WP Fastest Cache
 • All in One WP Migration
 • Page Builder By Site Origin
 • Site Origin Widget Bundle
 • Seed Font
 • Blueimp Lightbox
 • Recent Post Widget with Thumbnail
 • Regenerate Thumbnail
 • Site Origin Css

ส่วนที่ 2 : การติดตั้ง WordPress

ตอนที่ 1 การสมัคร 000webhost

1.เข้าที่เว็บไซค์ข้างต้นเพื่อสมัครใช้งาน โดยกดปุ่ม"สมัครฟรี"

2. กรอกอีเมลที่ใช้สมัคร (แนะนำใช้อีเมลของวิทยาลัยฯ) พร้อมกรอกรหัสผ่าน(จดรหัสผ่านไว้ด้วยทุกครั้ง) และกรอกชื่อเว็บไซต์ที่เราต้องการตั้งชื่อ

3. เข้ามาในระบบของเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ววว

 

 

วีดีโอการสมัครใช้งาน 000webhost

 

ตอนที่ 2 ติดตั้ง WordPress ที่ 000webhost

1. เลือกเมนู Build website แล้วเลื่อนลงมาด้านล่าง
2. เลือก Build WordPress Website เพื่อติดตั้งโปรแกรม WordPress
3. ตั้งชื่อ Admin Username เป็นชื่อนักศึกษา และตั้งรหัสผ่านสำหรับ WordPress (จดไว้ด้วย) เลือก URL เว็บไซต์ของนักศึกษาเอง และสุดท้ายเลือกภาษาเป็นเป็นภาษาไทย
4. รอระบบติดตั้งโปรแกรม
5. ระบบติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว หลังจากนั้นคลิก Go to configuration page เพื่อไปตั้งค่าหน้าเว็บไซต์เรา
6. ระบบจะส่งมาที่หน้านี้ ให้กรอกรหัสที่เราตั้งไว้ Username เป็นชื่อนักศึกษา และรหัสผ่านที่นักศึกษาตั้งไว้
7. ระบบจะส่งเข้าหลังบ้านของ WordPress เป็นอันเรียบร้อย

ส่วนที่ 3 : การใช้งาน WordPress

ตอนที่ 1 อธิบายหน้าบ้านและหลังบ้าน

ตอนที่ 2 ระบบอัพเดทและการใช้งานทั่วไป

ตอนที่ 3 Upload Theme เข้าระบบ

ตอนที่ 4 การจัดการหน้า

ตอนที่ 5 การใส่รูปภาพและอัลบั้ม

ตอนที่ 6 การใส่หน้าย่อย

ตอนที่ 7 การแบ่งคอลัมน์

ตอนที่ 8 การเขียน Post เรื่องและบทความ

ตอนที่ 9 การจัดการหน้า

ตอนที่ 10 การจัดการเมนู

ตอนที่ 11 การจัดการวิดเจ็ต (Widget)

ตอนที่ 12 การใช้ Page Builder

ตอนที่ 13 การตั้งค่าทั่วไปของ WordPress

ตอนที่ 14 การปรับแต่งให้สวยงามด้วย Customizer

ตอนที่ 15 การจัดการTemplat และวิดเจดต่างๆ

ตอนที่ 16 การใช้ SiteOrigin CSS

ตอนที่ 17 การเปลี่ยนฟอนต์