สารนิเทศทางเภสัชกรรม

เช็คชื่อเข้าเรียน

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่เช็คชื่อแล้ว

การทำ Infographic ด้วยเว็บไซต์ piktochart.com

การทำ Infographic ด้วยเว็บไซต์ https://piktochart.com

ตัวอย่างไฟล์นามสกุล PNG : พื้นหลังจะใส

   

 

ตัวอย่างไฟล์นามสกุล JPEG :พื้นหลังจะมีสีขาว หรือสีอื่นๆ

โหลดฟอนต์ต่างๆที่สวยงาม font

การใช้สีให้เข้ากับธีม

ส่งงานได้ที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งงานแล้ว

งานชิ้นที่ 1 ฝึกทดลองการทำ Infographic ด้วยเว็บไซต์ piktochart.com (26 มีนาคม 2561)

ตัวอย่างของรุ่นพี่ที่เคยทำมาก่อน

ภาพหน้าจอ 2561-03-21 เวลา 11.20.29 ภาพหน้าจอ 2561-03-21 เวลา 11.20.20 ภาพหน้าจอ 2561-03-21 เวลา 11.12.17 ภาพหน้าจอ 2561-03-21 เวลา 11.12.04 ภาพหน้าจอ 2561-03-21 เวลา 11.11.50

งานชิ้นที่ 2 ฝึกทดลองการทำ Infographic ( 2เมษายน 2561 )

ส่งงานได้ที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งงานแล้ว

ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งงานแล้ว

งานชิ้นที่ 3 สอบการทำ Infographic ( 9เมษายน 2561 )

เงื่อนไขการสอบ

  • ทำเองแต่เพียงผู้เดียว อนุญาตให้ถามเพื่อนที่นั่งข้างกันได้
  • ใช้ความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดในการทำ สามารถค้นหาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ต่างๆได้
  • ส่งไม่เกินเวลา 16.30 น. หากเกินเวลาจะถูกปรับลดคะแนนลง"ครึ่งหนึ่ง"ทันที
  • ใช้โปรแกรมที่นักศึกษาถนัดในการทำสื่อต่างๆได้
  • ส่งไฟล์ที่ทำเสร็จเรียบร้อยในนามสกุลใดนามสกุลหนึ่ง ได้แก่ JPG PNG หรือ PDF 

การพิจารณาคะแนน

  • ความสวยงาม โทนสี ความเข้ากันของงาน
  • ความถูกต้องของสื่อ