การใช้ Tableau Public

การติดตั้งโปรแกรม Tableau

 

 

 

คำสั่งงานครั้งที่ 2  (02/3/2563)  4%

 1. ให้นักศึกษาดาวโหลดไฟล์การเรียนการสอนครั้งที่ 2 วันที่ 02/3/63
 2. จะต้องนำเสนอข้อมูลดังต่อไปนี้ ให้มีความน่าสนใจในลักษณะใดก็ได้ ให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่ายที่สุด สามารถช่วยกันกับเพื่อนข้างเคียงได้
  1. จังหวัดที่มีอุบัติเหตุรวมมากที่สุด
  2. เพศที่เกิดอุบัติเหตุ
  3. อายุของผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ
  4. สถานะของผู้ที่เกิดอุบัติเหตุ 
  5. ถนนที่เกิดอุบัติเหตุ
  6. ข้อมูลรถที่เกิดอุบัติเหตุ
  7. ข้อมูลโรงพยาบาลที่รับคนเจ็บ
  8. วันที่ และช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ
 3. นำเสนอข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจ
 4. เมื่อเสร็จแล้วให้เซฟข้อมูลในลักษณะไฟล์รูปภาพส่งที่ลิงก์ด้านล่างนี้

>>>ส่งงานที่นี่ <<<<<<

คำสั่งงานครั้งที่ 2 (20/3/2563)

 1. ให้นักศึกษาดาวโหลดไฟล์ทำงานเก็บคะแนน 10%
 2. ให้นำเสนอการเปรียบเทียบ
  1. ให้นำเสนอข้อมูลจำนวนเตียงเฉลี่ยในโรงพยาบาลแต่ละประเภท 
  2. เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนเตียง และราคายา
  3. เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างประเภทสถานพยาบาล และราคายา
  4. เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ชื่อการค้าของยา สถานพยาบาล และราคายา
 3. นำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟ แบบใดที่สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย โดยส่งในรูปแบบของเอกสาร PDF หรือ Word พร้อมทั้งตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสนักศึกษา
 4. กำหนดให้พิมพ์ชื่อ รหัสนักศึกษาลงในเอกสารที่มุมบนขวา ด้วยฟอนต์ ไทยสารบรรณขนาด 16
 5. กำหนดหัวเรื่อง พิมพ์ไว้บริเวณส่วนบนของหน้ากระดาษ "ข้อมูลราคายาในแต่ละสถานพยาบาล" ด้วยขนาดฟอนต์ 16 ตัวหนา
 6. กำหนดใช้ฟอนต์ ไทยสารบรรณขนาด 16 บริเวณส่วนบนของกราฟ ใช้เขียนว่า "กราฟที่....แสดงข้อมูล...."  และส่วนล่างของกราฟให้เขียนคำอธิบายกราฟดังกล่าวพอสังเขป
 7. มีเวลาในการส่งถึง 12.00 น.

>>>ส่งงานที่นี่ <<<<<<

 

Tableau คืออะไร?

Tableau คือ โปรแกรมที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบของภาพ(Data Visualiztion) เพื่อทำให้มีความเข้าใจในข้อมูลมากขึ้น ทำให้สามารถนำข้อมูลจำนวนมากมาวิเคราะห์และมองออกได้อย่างง่ายขึ้น ซึ่งตัวโปรแกรมTableau มีด้วยกันหลายเวอร์ชั่นด้วยกัน เช่น Tableau Desktop ,Tableau Online เป็นต้น แต่ในวันนี้เราจะมาเรียนในโปรแกรม Tableau Public เนื่องจากโปรแกรมนี้เป็นตัวที่ฟรี และสามารถใช้งานได้ดี

การกรอกข้อมูล Tableau for Students

การกรอกข้อมูล Tableau for Students

กรอกข้อมูลตามดังนี้

เข้าไปกรอกข้อมูลที่ลิงก์นี้ : https://www.tableau.com/academic/students

สิ่งที่ต้องเตรียมคือ
1. ถ่ายรูปบัตรนักศึกษา เพื่อใช้ประกอบหลักฐานการขอ License

กรอกข้อมูลตามดังนี้นะครับ
1.Country/Region : Thailand

Personal information
2.Legal First Name* : ชื่อนักศึกษา ภาษาอังกฤษ
3.Legal Last Name* : นามสกุล ภาษาอังกฤษ
4. Email* : อีเมลของเรา ต้องใช้ @SCPHUB.AC.TH เท่านั้น
5.Confirm Email* : ใส่ Email อีกครั้งแบบข้อ 4

School information
6. School Name*: ใส่ชื่อวิทยาลัยฯ คือ Sirindhorn college of public health ubonratchathani
7. How will you be using your Tableau license?* : ตรงนี้เค้าถามว่าจะใช้ License ของเค้าอย่างไร ซึ่งเราจะใช้ในบางส่วนของการเรียนการสอนเท่านั้น จึงต้อง  learning as a part of course

หลังจากนั้นจึงกด Verify student ไปหน้าถัดไปซึ่งเขาจะให้ถ่ายรูปบัตรนักศึกษาลงแนบด้วย

 

Tableau

บทที่ 1 การติดตั้งโปรแกรม Tableau public

บทที่ 2 การเลือกข้อมูลเพื่อนำเข้ามาใช้ในงาน และประเภทของข้อมูล

บทที่ 3 ตัวแปร Dimensions และ Measures

บทที่ 4 การใช้งาน Rows และ Columns

บทที่ 5 การแสดงข้อมูลในรูปของตัวอักษรและตัวเลข

บทที่ 6 การแสดงข้อมูลในรูปของกราฟแท่ง

บทที่ 7 การแสดงข้อมูลในรูปของกราฟเส้น และการกำหนดห้วงเวลา

บทที่ 8 การแสดงข้อมูลในรูปของแผนที่และจุดพิกัด

บทที่ 9 การแสดงข้อมูลในรูปของกราฟเปรียบเทียบ

บทที่ 10 การรวมข้อมูลจากSheetต่างๆเพื่อนำเสนอผู้บริหาร