การสร้างApplication

ส่งงานได้ที่นี่ครับ !!!!

ดาวโหลดฐานข้อมูลได้ที่นี่

การสร้าง Application โดนใช้ Appsheet

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.appsheet.com/

2. เข้า Login ระบบที่มุมขวาบน คำว่า" Login"

3. เมื่อเข้า Login ในระบบ ให้เข้าระบบด้วย Google โดยใช้อีเมลของทางวิทยาลัยฯ (@scphub.ac.th)

4. เมื่อเข้าสู่ระบบด้วย Google แล้ว ทางเว็บไซต์จะขออนุญาตเข้าถึงสิทธิต่างๆ ให้นักศึกษา กดคำว่า "อนุญาต"

5. ระบบจะพาเข้ามาสู่หน้าหลังบ้านของเว็บไซต์

6. ให้นักศึกษากดที่มุมขวาบนคำว่า "Sample Apps"

7. ระบบจะพาเข้าไปยังหน้า Sample Apps ดังภาพข้างบน

8. พิมพ์คำค้นหาในช่องค้นหาด้วยคำว่า "Contact Directory" แล้วกด Enter

9. เมื่อกด Enter ระบบจะแสดง Appทางด้านขวามือเป็นตัวอย่าง ให้นักศึกษากดคำว่า "Copy this app" เพื่อทำการคัดลอกโค้ดของ App นี้ทั้งหมด

10. เมื่อกด Copy this app เรียบร้อย ระบบจะให้ตั้งชื่อโปรเจค ให้นักศึกษาตั้งชื่อได้ตามใจชอบ(เป็นภาษาอังกฤษ) และเลือกหมวดหมู่ด้านล่างเป็น Education & Training

11. รอระบบทำการสร้าง Application สักครู่

12.ระบบจะพาเข้าไปที่ระบบหลังบ้านของ Application ที่เราทำการ Copy มา และมีตัวอย่างของ Application แสดงโชว์ด้านขวามือ

13. เมื่อระบบโหลดเสร็จจะมีหน้าตาของ Application ดังภาพข้างบน

14. ให้นักศึกษากดที่แถบเครืองมือด้านขวามือชื่อ " Data" ดังภาพ กดเลือก Location และกด Delete   และกดที่ Contactsและทำการลบเช่นกัน

15. เมื่อนักศึกษาลบ Location และ  Contactsออก ระบบจะเกิดการ Error ตามภาพ

16. หากนักศึกษาอยากรู้ว่าเกิดจากอะไร ให้คลิกที่แถบเครื่องมือด้านซ้ายคำว่า Info จะมีคำอธิบายบอก ซึ่งระบบบอกว่าหาไฟล์ดังกล่าวไม่เจอนั่นเอง

18. ให้นักศึกษาคลิกที่แถบเครื่องมือคำว่า UX  จะพบบริเวณที่มีปัญหาขึ้น ให้นักศึกษากดเข้าไป และกด Delete

19. กด Delete ทั้ง 3 ตัวที่ขึ้นสีแดง

20. เมื่อลบแล้วจะเหลือข้อมูลดังภาพ ให้นักศึกษากด Save ด้านบน

การสร้างApplication(ต่อ)

21. เมื่อนักศึกษากด Save แล้วระบบจะเข้าสู่สภาวะปกติ สามารถเข้าใช้งานได้ปกติตามภาพ

22. เมื่อนักศึกษาใช้เมาส์คลิกที่รูปมือถือด้านขวา บริเวณรายชื่อต่างๆก็จะพบข้อมูลดังภาพข้างต้น

23. หลังจากนั้นให้นักศึกษาคลิกที่ Dir จะปรากฎแถบขึ้นดังภาพ ให้แก้ไขบริเวณ View name เป็น เบอร์โทร หรือสมุดโทรศัพท์ได้ตามใจชอบ และบริเวณ View type สามารถเลือกได้ตามใจชอบแต่ที่แนะนำคือ Deck และ Table จะมีความเหมาะสมกับสมุดโทรศัพท์มากที่สุด เมื่อแก้ไขเสร็จให้กด Save

24. จากแถบด้านบน ให้นักศึกษาเลือกแถบ Brand ในส่วนนี้นักศึกษาสามารถเลือกLogo ของนักศึกษาเองได้ สามารถเลือกสีของ Appนักศึกษาได้ตามใจชอบ ลองเลือกดูนะครับ 🙂 เมื่อเสร็จแล้วให้กด Save เป็นอันเสร็จ

25. ให้นักศึกษาเลือกแถบด้านซ้ายไปที่ Data แถบด้านบนตรงกับ Tables จะเจอคำว่า Directory ให้นักศึกษาคลิกที่แถบดังกล่าวจะปรากฎดังภาพ

26. ให้นักศึกษากดตรงแถบ Are updates allowed? ให้เลือกคลิกที่คำว่า Updates, Adds, Deletes ทั้งหมด 3 อันแล้วกด Save

27. เมื่อกด Save จะมีแถบเครื่องหมาย + ในหน้าแอบขวามือขึ้นมาแสดง แถบนี้เอาไว้ใช้เพิ่มชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ต่างๆได้ในอนาคต

28. เลือกแถบด้านบนเป็น Columns ตรงบริเวณ Directory ด้านล่างให้กดคำว่า Show

29. เมื่อแถบShow แสดงจะพบดังภาพ ให้แก้ข้อความดังนี้ Department แก้เป็น ชื่อ-สกุล (ชื่อเล่น), Number แก้เป็นเบอร์โทรศัพท์, Location แก้เป็นที่อยู่

30. แก้ข้อความ และเลือก Type และกดติ๊กถูกดังภาพ แล้วกดSave

31. เมื่อกด Save แล้วให้ลองกดเครื่องหมาย + ด้านมุมขวาล่าง จะพบว่า ข้อความเปลี่ยนไปตามที่เราแก้ไขทั้งหมดแล้ว

32. ให้นักศึกษาเลือกแถบด้านบนเป็น Tables อีกครั้ง เลือก Directory และเลือก View Source ระบบจะพานำออกไปสู่ Google sheet

33. บริเวณนี้จะเป็นฐานข้อมูลที่เราจะต้อง Copy ข้อมูลที่อาจารย์ทำไว้ให้ลงใส่แทน

34. เปลี่ยนบริเวณหัวตารางใหม่ให้เป็นดังภาพ และวางไฟล์ Copy ลงแทน

35. กลับมาที่หน้าเดิม กดปุ่ม Sync ที่เป็นรูปเมฆ แล้วลองทดสอบที่รูปมือถือด้านขวามือ จะพบว่าข้อมูลเปลี่ยนแปลงตามที่เราเข้าไปแก้ไขใน Google sheet

36. ลองกดเข้าไปดูในรายชื่อจะพบข้อมูลที่เรากรอกลงไปในระบบ เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการทำApplication

37.  เมื่อ Applicationเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้นักศึกษาเลือกแถบขวามือ เป็น Users

38. เลือกแถบด้านบนเป็น Links นักศึกษาจะพบ Links สำหรับติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือ(Install Link) ให้นักศึกษา Copy linkนี้ไว้ แล้วส่งเข้าโทรศัพท์มือถือของนักศึกษาเองเพื่อติดตั้ง ส่วน Browser Link ให้นักศึกษา Copy เพื่อส่งอาจารย์

การติดตั้ง Application บนโทรศัพท์มือถือ

  1. เมื่อนักศึกษากดเข้า Link แล้วนักศึกษาจะพบหน้าต่างดังภาพนี้ ให้นักศึกษากด Install Form App store (Link ด้านบน) แล้วติดตั้ง App ด้านบนก่อน เมื่อติดตั้ง Appsheet ด้านบนเสร็จสิ้นแล้ว ให้กดที่ Link ด้านล่างที่นักศึกษาเป็นคนสร้างเอง ซึ่ง App ที่นักศึกษาสร้างจะใช้งานควบคู่กับ Appsheetที่นักศึกษาติดตั้งในตอนแรก

2. เมื่อนักศึกษาติดตั้ง App ของนักศึกษาจะพบหน้าจอดังภาพ ให้นักศึกษากดเพื่อเพิ่มไปยังหน้าจอ Home

3. กดเพิ่มไปยังหน้าจอ Home

4. พิมพ์ชื่อตามที่ต้องการ

5. Appติดตั้งเรียบร้อยในโทรศัพท์ของนักศึกษา

6. เมื่อนักศึกษากดเข้า App ระบบจะให้นักศึกษา Login ด้วย Google

7. นักศึกษา Login ด้วยอีเมลของนักศึกษาเอง (@scphub.ac.th)

8. เมื่อทำการ Login ระบบจะทำการ Sync ข้อมูลจากระบบเข้าสู่มือถือของนักศึกษา

9. เข้าสู่ App ที่เราสร้างเรียบร้อย

10. สามารถกดดูข้อมูลที่นักศึกษาสร้าง เพื่อตรวจเช็คความเรียบร้อย

11. นักศึกษาสามารถเพิ่มรายชื่อได้เรื่อยๆตามต้องการ